Latest Load Shedding Scheldule For Nepal

Load shedding in Nepal is one of the major problem in Nepal , and this year Nepal Electricity Authority (www.nea.org.np) has reduced loadshedding to 12 hours which is effective from December 26 2012 .

(UPDATED) : This loaadshedding schedule / NEA routine has been changed recently, So click here to view latest load shedding routine..

New Load-shedding Schedule by NEA.ORG.NP

Group/Day

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Group 1

03:00-09:00
13:00-19:00
10:00-17:00
20:00-01:00
09:00-16:00
19:00-24:00
08:00-14:00
18:00-24:00
05:00-12:00
17:00-22:00
04:00-11:00
16:00-21:00
04:00-10:00
14:00-20:00

Group 2

04:00-10:00
14:00-20:00
03:00-09:00
13:00-19:00
10:00-17:00
20:00-01:00
09:00-16:00
19:00-24:00
08:00-14:00
18:00-24:00
05:00-12:00
17:00-22:00
04:00-11:00
16:00-21:00

Group 3

04:00-11:00
16:00-21:00
04:00-10:00
14:00-20:00
03:00-09:00
13:00-19:00
10:00-17:00
20:00-01:00
09:00-16:00
19:00-24:00
08:00-14:00
18:00-24:00
05:00-12:00
17:00-22:00

Group 4

05:00-12:00
17:00-22:00
04:00-11:00
16:00-21:00
04:00-10:00
14:00-20:00
03:00-09:00
13:00-19:00
10:00-17:00
20:00-01:00
09:00-16:00
19:00-24:00
08:00-14:00
18:00-24:00

Group 5

08:00-14:00
18:00-24:00
05:00-12:00
17:00-22:00
04:00-11:00
16:00-21:00
04:00-10:00
14:00-20:00
03:00-09:00
13:00-19:00
10:00-17:00
20:00-01:00
09:00-16:00
19:00-24:00

Group 6

09:00-16:00
19:00-24:00
08:00-14:00
18:00-24:00
05:00-12:00
17:00-22:00
04:00-11:00
16:00-21:00
04:00-10:00
16:00-20:00
03:00-09:00
13:00-19:00
10:00-17:00
20:00-01:00

Group 7

10:00-17:00
20:00-01:00
09:00-16:00
19:00-24:00
08:00-14:00
18:00-24:00
05:00-12:00
17:00-22:00
04:00-11:00
16:00-21:00
04:00-10:00
14:00-20:00
03:00-09:00
13:00-19:00

Load Shedding Group for Kathmandu-  Nepal

Substations
Consumers Group 1
Consumers Group 2
Consumers Group 3
Consumers Group 4
Consumers Group 5
Consumers Group 6
Consumers Group 7
Patan/Patan 66 KV
Pharping
Patan, PID
Ring Road
Sainbu, Mangalbazar, Pulchowk
Radio Nepal, Chapagaun
Jawalakhel
Bhaktapur
Brick, BID
Katunje, Byasi
Nagarkot
Nalinchowk
Teku
Tahachal, Tripureshwar
Kalimati
Thankot
Pulchowk
Bhimsensthan
Kirtipur
Baneshwar
Baneshwar, Koteshwar
Imadol
Godavari 1
New Airport, Dobhikhola, Gothatar
Lubhu, Bagmati
Shankhamul, Old Airport
Purano Chabahil
Jorpati
Naxal, Airport
Dhobikhola, Danchhi
Battisputali, Tangal
Pashupati
Naya Chabahil
Sankhu
Om Hospital
Sundarijal
Mahankal
Lainchaur
Kesharmahal
Gairidhara
Durbarmarg
Thamel
Samakhushi, Lazimpat
Balaju
Nayabazar
Nagarjun, Swayambhu
Bishnumati, Maharajgunj 1, BID
Dharmasthali
Syuchatar
Tahachal, Thankot
Kalimati
Kalanki
Ropeway
Balambu, Swayambhu
Banepa
Dhulikhel
Sanga
Khava
Nala
Hospital, Khopasi, Panauti
Thapathali
Thapathali
Sanepa
Patan
Teku
K 2
Bagbazar
Asan
Mahabauddha
Kamaladi
Durbarmarg
Maharajgunj
Budhanilakantha
Baluwatar, US Embassy
Gongabu
Bansbari
Golphutar
Thimi
Balkumari
Sallaghari
Thimi
Sundhara
 
Khichapokhari, Bhotebahal
Tripureshwar
New Road
K 3
Putalisadak
Kalikasthan
Anamnagar
Bhrikuti Mandap
Panchkhal
Tin Piple, Palanchowk
Melamchi
Panchkhal

 

Loadshedding group outside Kathmandu – Nepal .. for more visit Load shedding Schedule

Substations
Consumers Group 1
Consumers Group 2
Consumers Group 3
Consumers Group 4
Consumers Group 5
Consumers Group 6
Consumers Group 7
Hetauda
Uniliver, HID
Bhainse
Chaughadha
Parwanipur
Dabur, Krishi
Himal Iron, Simara
Birgunj, Gramin
Nitinpur
Parwanipur
Chandranigahapur
Harsha 33 KV
Nijgadh 33 KV
Chandranigahapur Dakshin
Dhalkebar
Malangawa, Janakpur-2        33 KV
Janakpur-1, 33 KV
Cosmos Cement, Sindhuli, Mahendranagar 33 KV
Lalgadh
Godar
Majuliya
CT-1
CT-2
Janakpur Cigarette Factory
Ring
Mahendranagar
Pidari
 

Lahan
Bisanpur 33 KV
Rupani 33 KV, Bastipur
Lahan, Jahadi
Thadi
Jaljale 33 KV
Diktel
Gaighat
Duhabi
Biratnagar-2, Biratnagar 33 KV-1
Biratnagar 33 KV-2
Khanar 33 KV
Dharan 33 KV, Inaruwa
Biratnagar-1, Tarahara-1, Duhabi
Tarahara-2, Kataiya-2,  33 KV
Anarmani
Surunga
Damak 33 KV
Chandragadhi 33 KV
Dhulabari
Shanischare, Garamani
Ilam
Ilam
Soktim
Sakhejung
Bharatpur
Parsa 33 KV
Chanauli 33 KV, Sinchai
Bharatpur
Kawasoti 33 KV, Bhrikuti, Narayanghat
Gaindakot
Bardaghat
Pratappur
Sunwal
Dumkibas
Bardaghat Bazar
Butwal
Lumbini, Bhairahawa 33 KV Old
Bhumigat Sinchai, Bhairahawa new 33 KV
Butwal Paschim
Butwal purva
Saljhundi, Nayamil
Chauraha
Parasi 33 KV Trans. Incomer
Palpa
Palpa Bazar
Gulmi-Arghakhanchi 33 KV
Paschim
Purva
Shivapur
Krishnanagar 33 KV
Shivapur
Pipara, Bahadurgunj
Damauli
Soti Pasal
Damauli
Transformer 315 KVA
Tharpu
Dumre

Looking here for ..